Basic Life Support (BLS)

Курс по BLS /AED на ERC (Европейски съвет по ресусцитация) за придобиване на Европейски сертификат

/5 учебни часа = 1/2 ден/

BLS, и при възможност, използването на автоматичен външен дефибрилатор (AED) са първите мерки за оказване на помощ на човек със сърдечен арест. Курсовете на ERC за BLS /AED се провеждат от сертифицирани инструктори.
Обучението по BLS и AED е интерактивен процес, който изисква както знания, така и практически умения. Част от тези знания и някои умения могат да бъдат получени чрез самообучение и онлайн обучение.
АВД (AED) са широко достъпни в цяла Европа, затова този курс включва обучение за оказване на първа помощ с АВД, когато е налично. Ако на мястото на инцидента няма АВД, започнете BLS и изчакайте професионална помощ.
Уменията за BLS са фундаментални за сърдечно-белодробната реанимация. Компетентността за BLS е задължително изискване за записване за всички курсове на по-високо ниво на ERC.
Няма специфични изисквания и възрастови ограничения за записване на този курс.

Част от или всички тези знания и някои умения могат да бъдат получени чрез самообучение и онлайн обучение. AEDs са широко достъпни в цяла Европа. Този курс включва обучение за това как да се използва AED, когато е налично. Ако няма AED, започнете BLS и изчакайте професионална помощ. BLS е фундаментална за всички сърдечно-белодробни реанимации. Компетентността в основната поддръжка на живота е предпоставка за записване за всички обучения на високо ниво, осигурени от Европейския съвет за реанимация.

Валидността на сертификата е 3 година.

За запитвания и записване се свържете с нас!