ПЪРВИТЕ 3 Минути са решаващи за спасяването на един живот!

♦  Шансът за оцеляване при внезапно спиране на сърцето, ако не бъде третирано незабавно е 2-5%

♦ При дефибрилация в първата минута след инцидента, шансът за оцеляване би бил близък до 90%. Всяка минута забавяне на дефибрилацията намалява шанса за оцеляване с 10–12%.

За да се постигне реален шанс за оцеляване на пострадал от внезапен сърдечен арест е необходимо повече АВД да бъдат поставени на обществени места и повече хора да бъдат обучени да оказват първа помощ.