мисия

Всеки човек да бъде способен да помогне в първите най-важни минути, в случай на нужда.

Каузи

Популяризиране на уменията за КПР и АВД сред хора без медицинско образование, медици и студенти

Световен ден на рестарт на сърцето

Отбелязване на 16 октомври – Световен ден на рестартирането на...

Read More

Стар акумулатор за нов дефибрилатор

Кампания за събиране и предаване на вторични суровини на стари...

Read More

Обучение на учители за инструктори

ПРОЕКТ ЗА Провеждане на методическо обучение на учители, преподаващи първа...

Read More

Създаване на обучителен филм

ПРОЕКТ ЗА Обучителен филм за първа помощ при внезапен сърдечен...

Read More

ПЪРВИТЕ 3 Минути са решаващи за спасяването на един живот!

♦  Шансът за оцеляване при внезапно спиране на сърцето, ако не бъде третирано незабавно е 2-5%

♦ При дефибрилация в първата минута след инцидента, шансът за оцеляване би бил близък до 90%. Всяка минута забавяне на дефибрилацията намалява шанса за оцеляване с 10–12%.

За да се постигне реален шанс за оцеляване на пострадал от внезапен сърдечен арест е необходимо повече АВД да бъдат поставени на обществени места и повече хора да бъдат обучени да оказват първа помощ.