Каузи

  • Популяризиране на уменията за КПР и АВД сред хора без медицинско образование, медици и студенти по медицина, деца
  • Осигуряване на автоматични външни дефибрилатори на обществени места за осигуряване на животоспасяваща ранна дефибрилация при сърдечен арест
  • Поставяне на първия обществен автоматичен външен дефибрилатор във Физически факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, гр. София по проект Стар акумулатор за нов дефибрилатор