Бъдещите лекари за европейския облик на София

Успешно приключи още един проект. Малка, но значима крачка към въвеждане на програми за автоматична дефибрилация (ПАД) в София. С помощта на АСМБ – София, успяхме да обучим над 100 нови доброволци и студенти по медицина в онлайн и практически курсове по КПР и АВД и така изградихме мрежа от знаещи, можещи и мотивирани младежи, готови да помогнат при инцидент със сърдечен арест. Заедно популяризирахме значението на АВД и подготвихме професионално информационната инфраструктура за обозначаване на местоположението на дефибрилатора, като част от стъпките за реализиране на успешна ПАД.