Бъдещите лекари за европейския облик на София

Бъдещите лекари за европейския облик на София

Успешно приключи още един проект. Малка, но значима крачка към въвеждане на програми за автоматична дефибрилация (ПАД) в София. С помощта на АСМБ – София, успяхме да обучим над 100 нови доброволци и студенти по медицина в онлайн и практически курсове по КПР и АВД и така изградихме мрежа от знаещи, можещи и мотивирани младежи, готови да помогнат при инцидент със сърдечен арест. Заедно популяризирахме значението на АВД и подготвихме професионално информационната инфраструктура за обозначаване на местоположението на дефибрилатора, като част от стъпките за реализиране на успешна ПАД.