Фондация “Първите три минути”

В случай на нужда, всеки човек да бъде способен да помогне!

Фондация “Първите три минути”

Първа помощ и техники за спасяване, основаващи се на съвременни научни данни

Фондация “Първите три минути”

Утвърждаване на авторитетни източници на информация за първа помощ и спасяване

Фондация “Първите три минути”

Качествено образование по първа помощ и спасяване за ключови групи в обществото

Фондация “Първите три минути”

Внедряване на съвременни технологии за първа помощ и спасяване

Фондация “Първите три минути”

Поставяне на автоматични външни дефибрилатори на обществени места

1

Сливи за смет – стар акумулатор за нов дефибрилатор

Кампания за събиране на стари акумулаторни батерии и набиране на средства за закупуване на автоматични

Виж още...
2

Предай Нататък – първа помощ за учители и ученици

Проект "Предай нататък - първа помощ за учители и ученици" В партньорство с Обществения борд

Виж още...
3

Обществени програми за ранна дефибрилация в България

Обществени програми за ранна дефибрилация Внезапният сърдечен арест е водеща причина за смърт в целия

Виж още...
4

🥇 Първият обществен дефибрилатор

Първият обществен дефибрилатор Първият обществен автоматичен външен дефибрилатор беше реализиран по проект "Стар акумулатор за

Виж още...