Фондация “Първите три минути”

В случай на нужда, всеки човек да бъде способен да помогне!

Фондация “Първите три минути”

Първа помощ и техники за спасяване, основаващи се на съвременни научни данни

Фондация “Първите три минути”

Утвърждаване на авторитетни източници на информация за първа помощ и спасяване

Фондация “Първите три минути”

Качествено образование по първа помощ и спасяване за ключови групи в обществото

Фондация “Първите три минути”

Внедряване на съвременни технологии за първа помощ и спасяване

Фондация “Първите три минути”

Поставяне на автоматични външни дефибрилатори на обществени места

1

📣 Стартира проект “Предай нататък”

Стартира проект "Предай нататък" С финансовата подкрепа на Обществения борд на TELUS International Bulgaria започва

Виж още...
2

📣 Успешен финал по Програма Европа 2020

Успешен финал по Програма Европа 2020 На 27.10.2020 г. успешно приключи нашият проект „Повишаване информираността

Виж още...
3

🐧 АВД за Българската антарктическа база

АВД за Българската антарктическа база Българските "пингвини" на полярната ни база на остров Ливингстън, Антарктида

Виж още...
4

🥇 Първият обществен дефибрилатор

Първият обществен дефибрилатор Първият обществен автоматичен външен дефибрилатор беше реализиран по проект "Стар акумулатор за

Виж още...