Фондация “Първите три минути”

В случай на нужда, всеки човек да бъде способен да помогне!

Фондация “Първите три минути”

Първа помощ и техники за спасяване, основаващи се на съвременни научни данни

Фондация “Първите три минути”

Утвърждаване на авторитетни източници на информация за първа помощ и спасяване

Фондация “Първите три минути”

Качествено образование по първа помощ и спасяване за ключови групи в обществото

Фондация “Първите три минути”

Внедряване на съвременни технологии за първа помощ и спасяване

Фондация “Първите три минути”

Поставяне на автоматични външни дефибрилатори на обществени места

1

Basic Life Support (BLS)

Курс BLS/AED - Основно поддържане на живота и автоматична външна дефибрилация В партньорство с Европейския

Виж още...
2

Проект “Сливи за смет” 3 – изпълнен

По време на активната кампания "Стар акумулатор за нов дефибрилатор" през м. февруари, с помощта

Виж още...
3

Обществени програми за ранна дефибрилация

Обществени програми за ранна дефибрилация Внезапният сърдечен арест е водеща причина за смърт в целия

Виж още...
4

„Животът има нужда от неочаквани герои“

„Животът има нужда от неочаквани герои“ През 2021 г. Райфайзенбанк (КВС банк) подкрепи проекта „Животът има

Виж още...