МИСИЯ

В СЛУЧАЙ НА НУЖДА ВСЕКИ ЧОВЕК ДА БЪДЕ СПОСОБЕН ДА ПОМОГНЕ

Каузи

Популяризиране на уменията за КПР и АВД сред хора без медицинско образование, медици и студенти

Обществото и първа помощ – национално проучване

Нуждата от уменията за оказване на първа помощ е все...

Read More

Стар акумулатор за нов дефибрилатор

Кампания за събиране и предаване на вторични суровини на стари...

Read More

Обучение на учители за инструктори

ПРОЕКТ ЗА Провеждане на методическо обучение на учители, преподаващи първа...

Read More

Създаване на обучителен филм

ПРОЕКТ ЗА Обучителен филм за първа помощ при внезапен сърдечен...

Read More