16 Октомври 2020 г. – Световен ден на рестартиране на сърцето

Алгоритъм за КПР и АВД в ситуация на Ковид-19

Насоки на ILCOR за извършване на КПР и АВД в ситуация на Ковид-19

Насоки на ERC за оказване на първа помощ в ситуация на Ковид-19 – стр.1

Насоки на ERC за оказване на първа помощ в ситуация на Ковид-19 – стр.2

Насоки на ERC за оказване на първа помощ в ситуация на Ковид-19 – стр.3

Постер за 16ти Октомври

Официален постер на кампанията

Официален флаер на кампанията – стр.1

Официален флаер на кампанията – стр.2

към начало


Декларация на Европейския парламент за създаване на Европейска седмица за повишаване на информираността за сърдечния арест – P7_TA(2012)0266

източник: https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2012-0266+0+DOC+PDF+V0//BG

Declaration of the European Parliament for establishment of European cardiac arrest awareness week – P7_TA(2012)0266

източник: https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2012-0266+0+DOC+PDF+V0//EN

Общи насоки за обучение по КПР и АВД по време на пандемията Covid-19

източник: https://www.erc.edu/covid

ERC Covid 19 First Aid Guideline

източник: https://www.erc.edu/covid

ILCOR Covid 19 BLS Guidelines

източник: https://www.ilcor.org/covid-19

European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 Section 2. Adult basic life support and automated external defibrillation

източник: https://www.resuscitationjournal.com/article/S0300-9572(15)00350-0/fulltext;

https://ercguidelines.elsevierresource.com/european-resuscitation-council-guidelines-resuscitation-2015-section-2-adult-basic-life-support-and

2015 American Heart Association Guidelines Update for CPR and ECC

източник: https://eccguidelines.heart.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-AHA-Guidelines-Highlights-English.pdf

IFRC first aid and resuscitation guidelines 2016

източник: https://www.ifrc.org/Global/Publications/Health/First-Aid-2016-Guidelines_EN.pdf

AED LEGISLATION, European Emergency Number Association EENA 112 report

източник: https://eena.org/document/aed-legislation-document

към начало


Отворено писмо до проф. Иво Петров – национален консултант по инвазивна кардиология

Автоматичните външни дефибрилатори – митове и факти (статия OFFNEWS.BG)

София обмисля поставянето на дефибрилатори на обществени места (статия OFFNEWS.BG)

Дефибрилатори из града – животоспасяващата идея на проф. Иво Петров (видео репортаж BNT.BG)

Автоматични дефибрилатори на публични места в София? (аудио репортаж ДАРИК РАДИО)

Директно: Настояват за дефибрилатори на публични места (видео)

Денят на живо с Наделина Анева, 16.12.2019 г.: Гост е кардиологът проф. Иво Петров (видео репортаж КАНАЛ 3)

Габрово е първата община в България, която разполага с външен дефибрилатор (статия DARIKNEWS.BG)

Над 80% от хората биха оказали първа помощ на непознат (статистическо проучване MEDIAPOOL.BG)

Ще се търсят възможности за осигуряване на външни дефибрилатори и използването им от немедицински лица (статия OFFNEWS.BG)

Кръгла маса за използването на Автоматични външни Дефибрилатори в България при сърдечен арест (статия REDCROSS.BG)

Обучението по първа помощ да е задължително (видео репортаж BGONAIR.BG)

16 октомври – Международен ден на рестартирането на сърцето, и Международната седмица /16 – 23 октомври/ “Всички хора по света могат да спасяват живот“ (видео репортаж BTA.BG)

Представяне и обсъждане на инициатива „Всички хора по света могат да спасяват живот“ по повод отбелязването на Световния ден на рестартирането на сърцето (статия)

Първа помощ при бебета и деца. „Градски легенди“ и съвременна първа помощ на деца (статия OFFNEWS.BG)

Как да окажем първа помощ при гълтане на езика (статия OFFNEWS.BG)

към начало


 Данни на Европейският Съвет по Ресусцитация

 Данни на Британската Сърдечна Фондация и Британския Съвет по Ресусцитация

 Данни на Американската Сърдечна Асоциация

към начало