Алгоритъм за КПР и АВД в ситуация на Ковид-19

Насоки на ILCOR за извършване на КПР и АВД в ситуация на Ковид-19

Насоки на ERC за оказване на първа помощ в ситуация на Ковид-19 – стр.1

Насоки на ERC за оказване на първа помощ в ситуация на Ковид-19 – стр.2

Насоки на ERC за оказване на първа помощ в ситуация на Ковид-19 – стр.3

Постер за 16ти Октомври

Официален постер на кампанията

Официален флаер на кампанията – стр.1

Официален флаер на кампанията – стр.2

към начало

Декларация на Европейския парламент за създаване на Европейска седмица за повишаване на информираността за сърдечния арест – P7_TA(2012)0266

източник: https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2012-0266+0+DOC+PDF+V0//BG

Declaration of the European Parliament for establishment of European cardiac arrest awareness week – P7_TA(2012)0266

източник: https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2012-0266+0+DOC+PDF+V0//EN

Общи насоки за обучение по КПР и АВД по време на пандемията Covid-19

източник: https://www.erc.edu/covid

ERC Covid 19 First Aid Guideline

източник: https://www.erc.edu/covid

ILCOR Covid 19 BLS Guidelines

източник: https://www.ilcor.org/covid-19

European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 Section 2. Adult basic life support and automated external defibrillation

източник: https://www.resuscitationjournal.com/article/S0300-9572(15)00350-0/fulltext;

https://ercguidelines.elsevierresource.com/european-resuscitation-council-guidelines-resuscitation-2015-section-2-adult-basic-life-support-and

2015 American Heart Association Guidelines Update for CPR and ECC

източник: https://eccguidelines.heart.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-AHA-Guidelines-Highlights-English.pdf

IFRC first aid and resuscitation guidelines 2016

източник: https://www.ifrc.org/Global/Publications/Health/First-Aid-2016-Guidelines_EN.pdf

AED LEGISLATION, European Emergency Number Association EENA 112 report

източник: https://eena.org/document/aed-legislation-document

към начало


Отворено писмо до проф. Иво Петров – национален консултант по инвазивна кардиология

Автоматичните външни дефибрилатори – митове и факти (статия OFFNEWS.BG)

София обмисля поставянето на дефибрилатори на обществени места (статия OFFNEWS.BG)

Дефибрилатори из града – животоспасяващата идея на проф. Иво Петров (видео репортаж BNT.BG)

Автоматични дефибрилатори на публични места в София? (аудио репортаж ДАРИК РАДИО)

Директно: Настояват за дефибрилатори на публични места (видео)

Денят на живо с Наделина Анева, 16.12.2019 г.: Гост е кардиологът проф. Иво Петров (видео репортаж КАНАЛ 3)

Габрово е първата община в България, която разполага с външен дефибрилатор (статия DARIKNEWS.BG)

Над 80% от хората биха оказали първа помощ на непознат (статистическо проучване MEDIAPOOL.BG)

Ще се търсят възможности за осигуряване на външни дефибрилатори и използването им от немедицински лица (статия OFFNEWS.BG)

Кръгла маса за използването на Автоматични външни Дефибрилатори в България при сърдечен арест (статия REDCROSS.BG)

Обучението по първа помощ да е задължително (видео репортаж BGONAIR.BG)

16 октомври – Международен ден на рестартирането на сърцето, и Международната седмица /16 – 23 октомври/ “Всички хора по света могат да спасяват живот“ (видео репортаж BTA.BG)

Представяне и обсъждане на инициатива „Всички хора по света могат да спасяват живот“ по повод отбелязването на Световния ден на рестартирането на сърцето (статия)

Първа помощ при бебета и деца. „Градски легенди“ и съвременна първа помощ на деца (статия OFFNEWS.BG)

Как да окажем първа помощ при гълтане на езика (статия OFFNEWS.BG)

към начало


🚩 Данни на Европейският съвет по ресусцитация


🚩 Данни на Британската Сърдечна Фондация и Британския Съвет по Ресусцитация.


🚩 Данни на Американската Сърдечна Асоциация.

към начало