misiq

Фондация “Първите три минути”

е учредена през 2018 г. с цел да насърчава и подпомага развитието и популяризирането в България на първата помощ и спасяването, основаващи се на съвременни научни данни.

Фондацията е регистрирана в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 205272668

Основни приоритети на фондацията са:

  • утвърждаването на авторитетни източници на информация, като Европейски съвет по ресусцитация, Международен комитет по ресусцитация, Американска сърдечна асоциация, Международна федерация на Червения кръст и Червения полумесец и др.
  • качествено образование на ключови групи в обществото – училищни преподаватели, деца и ученици, медицински специалисти, студенти, служители на спешни служби, общински и държавни служители и др.
  • внедряване на съвременни технологии за първа помощ и спасяване, поставяне на автоматични външни дефибрилатори на обществени места и популяризиране на употребата им сред широката общественост, като част от алгоритъма за първа помощ при сърдечен арест

МИСИЯ

Нашата мисия е

В случай на нужда, всеки човек да бъде способен да помогне!

в първите и най-важни минути.

Човешкият организъм може да издържи до 3 минути без кислород, преди да започнат да настъпват необратими увреждания. Всеки човек може да се окаже в позицията на свидетел на инцидент и трябва да е способен да реагира за това кратко време, за да запази живот!

Ние работим за постигането на тази цел чрез насърчаване, развитие и подпомагане на първата помощ и спасяването в България.

Основни цели на фондацията са, да:

  • Насърчава, съдейства и подпомага развитието на първата помощ и спасяването в България чрез създаване и утвърждаване на авторитетни източници на информация;
  • Съдейства за разпространяване и популяризиране на първата помощ и спасяването в България;
  • Съдейства за подпомагане на качественото образование в областта на първата помощ и спасяването;
  • Подпомага за популяризиране на употребата на Автоматични външни дефибрилатори на обществени места;
  • Съдейства за внедряването на съвременни технологии и добри практики за първа помощ и спасяване в България.

КАУЗИ

Статут на фондация “Първите три минути”

ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА