МИСИЯ


Нашата мисия е в случай на нужда всеки човек да бъде способен да помогне в първите и най-важни минути. Ние работим за постигането на тази цел чрез насърчаване, развитие и подпомагане на първата помощ и спасяването в България.

Основни цели на фондацията са, да:

  • Насърчава, съдейства и подпомага развитието на първата помощ и спасяването в България чрез създаване и утвърждаване на авторитетни източници на информация;
  • Съдейства за разпространяване и популяризиране на първата помощ и спасяването в България;
  • Съдейства за подпомагане на качественото образование в областта на първата помощ и спасяването;
  • Подпомага за популяризиране на употребата на Автоматични външни дефибрилатори на обществени места;
  • Съдейства за внедряването на съвременни технологии и добри практики за първа помощ и спасяване в България;

СТАТУТ

Статут на фондация “Първите три минути” 

КАУЗИ

  • Популяризиране на уменията за КПР и АВД сред хора без медицинско образование, медици и студенти по медицина, деца
  • Осигуряване на автоматични външни дефибрилатори на обществени места за осигуряване на животоспасяваща ранна дефибрилация при сърдечен арест
  • Поставяне на първия обществен автоматичен външен дефибрилатор във Физически факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, гр. София по проект Стар акумулатор за нов дефибрилатор