misiq

Фондация “Първите три минути”

е учредена през 2018 г. с цел да насърчава и подпомага развитието и популяризирането в България на първата помощ и спасяването, основаващи се на съвременни научни данни.

Основени приоритети на фондацията са:

МИСИЯ

Нашата мисия е

В случай на нужда, всеки човек да бъде способен да помогне!

в първите и най-важни минути.

Човешкият организъм може да издържи до 3 минути без кислород, преди да започнат да настъпват необратими увреждания. Всеки човек може да се окаже в позицията на свидетел на инцидент и трябва да е способен да реагира за това кратко време, за да запази живот!

Ние работим за постигането на тази цел чрез насърчаване, развитие и подпомагане на първата помощ и спасяването в България.

Основни цели на фондацията са, да:

КАУЗИ

Статут на фондация “Първите три минути”

ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА