Текущи проекти

Стар акумулатор за нов дефибрилатор

Сигурност за децата от Двореца на децата

Курсове по Основно поддържане на живота и автоматична външна дефибрилация на Европейският съвет по ресусцитация


Успешно приключили проекти

Проект „Промяната започва от нашата врата – бъдещите лекари за европейския облик на София“

Проект „Споделена библиотека за животоспасяващи умения“

Проект „Разработване на Пътна карта за внедряване на програма за ранна дефибрилация на територията на Столична община“

Избери за да помогнеш: Животът има нужда от неочаквани герои

Предай нататък – първа помощ за учители и ученици

Повишаване информираността на специализирано звено в Столична община за действия при внезапен сърдечен арест, съгласно съвременните Европейски стандарти

Дари дефибрилатор на “пингвините”

Първият автоматичен външен дефибрилатор

Обществото и първа помощ – национално проучване


Идейни проекти

Създаване на обучителен филм