Текущи проекти

Стар акумулатор за нов дефибрилатор

Избери за да помогнеш: Животът има нужда от неочаквани герои

Проект „Промяната започва от нашата врата – бъдещите лекари за европейския облик на София“

Проект „Споделена библиотека за животоспасяващи умения“

Проект „Разработване на Пътна карта за внедряване на програма за ранна дефибрилация на територията на Столична община“

Сигурност за децата от Двореца на децата

Курсове по Основно поддържане на живота и автоматична външна дефибрилация на Европейският съвет по ресусцитация


Успешно приключили проекти

Предай нататък – първа помощ за учители и ученици

Повишаване информираността на специализирано звено в Столична община за действия при внезапен сърдечен арест, съгласно съвременните Европейски стандарти

Дари дефибрилатор на “пингвините”

Първият автоматичен външен дефибрилатор

Обществото и първа помощ – национално проучване


Идейни проекти

Създаване на обучителен филм