Създаване на обучителен филм

Фондацията разработи ПРОЕКТ ЗА Обучителен филм за първа помощ при внезапен сърдечен арест.

Цел на проекта: Създаване на кратък обучителен филм за популяризиране на оказването на първа помощ в случай на сърдечен арест с ефективна КПР и използване на АВД.

Мотивация:  Най-важното при сърдечен арест е това, което се случва след това!

Преживяемостта на внезапния сърдечен арест е много ниска – едва 2 до 5 % от пострадалите оцеляват, а това може и трябва да бъде променено. Според изследванията над 60 % от случаите на внезапен сърдечен арест се случват пред свидетели, следователно би имало кой да помогне, стига да има необходимите условия за това.

Незабавно оказаната първа помощ и ранната дефибрилация повишават шансовете за спасяване до 50-70 %. Това е фундаментална разлика между живот и смърт не за единици, а за хиляди хора.

Автоматичните дефибрилатори на обществени места се използват широко в развитите държави и докато масовото им разпространение в България е въпрос на време и политическо решение за това, то много по-съществен проблем е нагласата на хората. Всеки човек – независимо дали е управител на корпорация или неин хигиенист има възможност да усвои простите мерки, които спасяват живот. Необходимо е единствено провокирането на интереса и вниманието му.

Чрез създаването на кратък, атрактивен и информативен филм за оказването на първа помощ при внезапен сърдечен арест хиляди хора ще видят, разберат и запомнят как трябва да реагират когато станат свидетели на такъв инцидент.

Във филма ще се използва интерактивен метод за представяне на информацията за постигане на максимална педагогическа ефективност. Представя се развитието на инцидент и оказване на помощ в реално време и реалистични условия. Паралелно с това се представя обяснение, обосновка и напътствия за действие в студийна обстановка, като накрая се извежда и кратък, ясен и лесно запомнящ се алгоритъм от действия, който да остане в съзнанието. Филм в такъв формат би могъл да се разпространява по много начини – не само по време на обучения, но също в учебни заведения, социалните мрежи, предавания, обществени сгради, дори гари, спирки и превозни средства от обществения транспорт.

Времетраене на филма: 7-9 мин.

Екип: Зад създаването на този филм от Фондация „Първите три минути“ застават инструкторите по първа помощ на FirstAidbg.com.

Дейности: Сценарии, заснемане, монтаж, разпространение.