Фондация „Първите три минути“

работи активно по различни проекти. Тук можете да прочете най-новото и най-интересното за всяка реализирана стъпка по пътя на изпълнение на целите ни.