Световния ден на рестартиране на ❤️

Kак премина отбелязването на Световния ден на рестартиране на ❤️, 16 октомври:

  • 10:00-13:00 – Метростанция Сердика 2, площадката между ескалаторите – Фондация Първите три минути, Училище по първа помощ на FirstAidbg.com и Метрополитен АД организираха информационна и обучителна кампания
  • 15:00-19:00 – Ректората на СУ Св. Кл. Охридски, северно и южно крило – Университетски аварийно-спасителен отряд организира информационна и обучителна кампания
  • 18:00-19:30 – България Мол – България Мол, Айхелп България, Фондация Първите три минути и Училище по първа помощ на FirstAidbg.com организираха информационна и обучителна кампания