Курс ALS – Advanced Life Support
Разширено поддържане на живота

на Европейския съвет по ресусцитация (ERC – European Resuscitation Council – erc.edu)

Advanced Life Support

Характеристики на ALS курса:

  • Сертифициран курс на Европейски съвет по реанимация в България
  • Стандартизиран курс за здравни специалисти, преподаващ научно базирани умения за ресусцитация.
  • Курсът по ALS има за цел да обучи кандидатите да идентифицират причините за сърдечен арест, да разпознават пациенти, застрашени от влошаване, и да се справят както със сърдечния арест, така и с проблемите, възникнали през първия час или повече след първоначалната ресусцитация.

Целева аудитория: Всички здравни специалисти, от които се очаква да извършват ресусцитация в екип

Теория: Онлайн самоподготовка в електронна среда

Практическа част: 2 дни (минимум 14 часа без почивките)

Сертификат с валидност: 3 години

Необходими условия: Валиден BLS сертификат от ЕСР

За информация и записване ни пишете тук или вижте предстоящи дати!