Кампания за събиране на стари акумулаторни батерии и набиране на средства за закупуване на автоматични външни дефибрилатори за поставяне на обществени места

Период за изпълнение: м. март 2018г. – текущ

Основни цели на проекта са:

  • Да съберем стари акумулатори, които да предадем за рециклиране и с получените средства да закупим и дарим АВД Powerheart G5 на Софийски университет “Св. Климент Охридски”.