Сливи за смет – стар акумулатор за нов дефибрилатор

Кампании за набиране на средства и закупуване на автоматични външни дефибрилатори за поставяне на обществени места чрез събиране и предаване за рециклиране на стари акумулаторни батерии

Период за изпълнение: март 2020 – текущ

Текуща кампания:

 • Събиране на стари автомобилни акумулатори, които да бъдат предадени за рециклиране и с набраните средства да бъде закупен и дарен 1 бр. АВД Powerheart G5 на столичен университет.
Събрани акумулатори
0
14.10.2021г. - Софийска вода“ АД, част от Веолия, предаде на Екологика България ЕООД 60 бр. акумулатора на стойност 733.00 лв. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 18.10.2021 - Събрани от частни лица и предадени на Екологика България ЕООД 54 бр. акумулатори на стойност 662.00 лв.
Оставащи акумулатори
0
Необходими още 186 бр. акумулатори на стойност 3351 лв.* ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––*според актуалната цена на изкупуване и средно тегло на 1 автомобилен акумулатор от 18 кг.

За тази цел ние ще:

 • Вземем твоя стар акумулатор;
 • Ще го предадем на рециклиращата компания;
 • С набраните средства ще осигурим автоматичен външен дефибрилатор;
 • Ще осигурим обучение за оказване на първа помощ по европейски стандарти.

Ако си обществено ангажиран, активен и съпричастен към живота в твоята общност, можеш да подкрепиш инициативата като:

 • Преминеш обучение за оказване на първа помощ при сърдечен арест;
 • Не оставаш безразличен, когато някой има нужда от помощ;
 • Дариш своя стар, излезнал от употреба автомобилен акумулатор;
 • Разпространиш информацията за проекта сред своите приятели, роднини, съседи и колеги.

Ако сте работодател, институция, сдружение или общност, то вашите усилия може да бъдат много по-значими, отколкото очаквате. Ако вашата компания има социално отговорно поведение и екологична политика, подкрепяйки тази инициатива, вие обединявате и двете. Можете да се включите в кампанията като:

 • Разпространите информацията до всички ваши служители, клиенти и партньори чрез вътрешните си комуникационни канали;
 • Изберете подходящо място във вашият офис, където да се събират акумулатори, които ние ще приемем и извозим, преди да започнат да ви пречат;
 • Насърчите вашите служители и партньори да донесат своите стари акумулатори на определеното място или да се свържат директно с нас;
 • Станете наш партньор чрез директна подкрепа на фондацията и кампанията, както и чрез съвместни инициативи и дейности;
 • Заявите обучение за оказване на първа помощ при внезапен сърдечен арест за вас и вашите служители;
 • Се уверите, че вашето работно място е безопасно и осигурено с АВД в случай на сърдечен арест.

Реализирани кампании:

 • Първият АВД по проект “Сливи за смет – стар акумулатор за нов дефибрилатор” е дарен и поставен на обществено място – Физически факултет на СУ “Св. Кл. Охридски” (виж повече)

Партньори по проекта:

Може да изтеглите брошурата по проекта от ТУК