Сливи за смет или

Стар акумулатор за нов дефибрилатор

Кампании за набиране на средства и закупуване на автоматични външни дефибрилатори.

Целта е поставянето им на обществени места чрез събиране и предаване за рециклиране на стари акумулаторни батерии

Период за изпълнение: март 2023 – текущ

Текуща кампания:

Пунктът за събиране на акумулатори е в София, в Училище по първа помощ на адрес кв. Красно Село. ул. Княгиня Клементина 34. Партерен етаж.

………………………………………………………………………………………..

Може да оставите употребените акумулатори и в книжарницата на издателство Кибеа в гр. София, на ул. “Хан Крум” 15 всеки работен ден от 10.30 до 18.30 часа, както и всяка събота от 11.00 до 16.00 часа.

………………………………………………………………………………………..

Ако нямате възможност да ги донесете лично, може да изпратите акумулатор и по куриер за Ваша сметка до гр. София, Офис Еконт Симеоново Получател: Александър Манушев Телефон: 0897 802 302.

Събрани акумулатори
0
03.04.2024 - Събрани от частни лица - 6 бр; ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 08.03.2024 - Събрани от частни лица - 40 бр; ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 01.06.2023 - Събрани от частни лица - 8 бр; ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 07.04.2023 - "М-Кар" Варна - 72 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 16.03.2023 - "АутоБавария" - 53 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 16.03.2023- Събрани от частни лица - 20 бр;
Оставащи акумулатори
0
Необходим брой акумулатори ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––*според актуалната цена на изкупуване и средно тегло на 1 автомобилен акумулатор

За тази цел ние ще:

 • Вземем твоя стар акумулатор;
 • Ще го предадем на рециклиращата компания;
 • С набраните средства ще осигурим автоматичен външен дефибрилатор;
 • Ще осигурим обучение за оказване на първа помощ по европейски стандарти.

Ако си обществено ангажиран, активен и съпричастен към живота в твоята общност, можеш да подкрепиш инициативата като:

 • Преминеш обучение за оказване на първа помощ при сърдечен арест;
 • Не оставаш безразличен, когато някой има нужда от помощ;
 • Дариш своя стар, излезнал от употреба автомобилен акумулатор;
 • Разпространиш информацията за проекта сред своите приятели, роднини, съседи и колеги.

Ако сте работодател, институция, сдружение или общност, то вашите усилия може да бъдат много по-значими, отколкото очаквате. Можете да се включите в кампанията като:

 • Разпространите информацията до всички ваши служители, клиенти и партньори чрез вътрешните си комуникационни канали;
 • Изберете подходящо място във вашият офис, където да се събират акумулатори, които ние ще приемем и извозим, преди да започнат да ви пречат;
 • Насърчите вашите служители и партньори да донесат своите стари акумулатори на определеното място или да се свържат директно с нас;
 • Станете наш партньор чрез директна подкрепа на фондацията и кампанията, както и чрез съвместни инициативи и дейности;
 • Заявите обучение за оказване на първа помощ при внезапен сърдечен арест за вас и вашите служители;
 • Се уверите, че вашето работно място е безопасно и осигурено с АВД в случай на сърдечен арест.


Реализирани кампании:

 • Първият АВД по проект “Сливи за смет – стар акумулатор за нов дефибрилатор” е дарен и поставен на обществено място – Физически факултет на СУ “Св. Кл. Охридски” (виж повече)
 • Добавени средства от акумулатори (дарение от Софийска вода“ АД, част от Веолия) към набраните от кампанията „Избери, за да помогнеш“ на Райфайзенбанк (КВС Банк) за поставяне на втори АВД в Ректората на СУ “Св. Кл. Охридски”. (виж повече)
 • Третият АВД по проект “Сливи за смет – стар акумулатор за нов дефибрилатор” е дарен и поставен на обществено място – Факултета по математика и информатика (ФМИ) на СУ “Св. Кл. Охридски” (виж повече)

Партньори по проекта:

Може да изтеглите брошурата по проекта от ТУК