Първият дефибрилатор

Вече е поставен в сградата на Физическия факултет на Софийския университет.