Здравейте!

Тeзи тестове са любезно предоставени от Училище по първа помощ на FirstAidbg.com. За да ги решите, не е необходима регистрация с имейл адрес или предоставянето на други лични данни. Целта им е да изпитате теоретичните си познанията за различни области на първата помощ. В края на тестовете, ще откриете бутон, на който може да кликнете, за да проверите успеваемостта си, както и пояснения към всеки един въпрос, независимо дали сте дали правилен или грешен отговор. По този начин, освен да проверите теоретичните си знанията по темата, тестът цели да има и образователен характер.

Приятно попълване!

Какво е АВД? ( Тест): Автоматичен външен дефибрилатор (АВД)

Какво е КПР? ( Тест): Кардиопулмонална ресусцитация (КПР)

Какво е Първа помощ? (Тест)