Проект “Животът има нужда от неочаквани герои”

Дарителска кампания “Избери, за да помогнеш” на Райфайзен Банк

Период за изпълнение: м. декември 2022 г.

Основни цели на проекта са:

  • Да бъдат поставени 5 АВД на ключови публични места в 5 града в страната;
  • Да бъдат обучени хора, пребиваващи в близост до локацията на АВД за оказване на първа помощ при сърдечен арест;
  • Да бъде обозначено местоположението на апаратите и да се извърши масова популяризация сред населението.

Избери, за да помогнеш!

Основен признак на цивилизованост на едно общество е грижата за неговите членове и стремежа за взаимопомощ. Позовавайки се на медицинската статистика и следвайки практиката в целия свят, България изостава значително. Наложително е спешно да се предприемат действия за внедряване и развитие на обществени програми за ранна дефибрилация, за да се гарантира адекватен шанс за оцеляване при сърдечен арест и да се възпитава съпричастност и отговорност в обществото.

Проектът „Животът има нужда от неочаквани герои“ цели да подпомогне началото на внедряване и развитие на обществени програми за ранна дефибрилация в България. Такава практика съществува в много от страните в Европа, Америка, Азия и Австралия от над 10 год. У нас автоматичните външни дефибрилатори (АВД) навлязоха бурно през последните няколко години, но за момента водещ сектор е корпоративния и повечето АВД се поставят в административните и работните помещения на частни компании.