Световен ден на рестарт на сърцето 16 октомври 2018 г.

Как отбелязахме 16 октомври 2018г. – Световният ден на рестартирането на сърцето за популяризиране на необходимостта от правилно извършената КПР от свидетел на инцидента и ранната дефибрилация за спасяването на живот при внезапен сърдечен арест. 

Проектът беше осъществен с партньорското участие на НАРСМП, АСМБ, БМЧК, УАСО, Училище попърва помощ на FirstAidbg.com, България Мол, София Ринг Мол, Кредо Уеб, Музейко

В рамките на проекта бяха осъществени следните дейности:

  • Превод, отпечатване и разпространение на официален флаер и постер на кампанията
  • Информационна кампания в 27 ЦСМП и 33 СО в страната и всички медицински факултети в страната
  • Информационна и обучителна кампания на граждани в София Ринг Мол и България Мол, гр. София
  • Обучителна кампания на ученици от 191 ОУ, с. Железница и ЧУ Дрита, гр. София
  • Информационна и обучителна кампания в ДНЦ Музейко
  • Обществена дискусия в Кредо Уеб на тема „Може ли всеки да спаси живот?“
  • Пресконференция в БТА
  • Представяне на кампанията в ПК по Здравеопазване в Народното събрание на РБ