Над 80% от хората биха оказали първа помощ на непознат