Проект по Програма Европа 2020

Изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община, Програма “Европа” 2020 и в партньорство с Столичен Инспекторат

Повишаване на информираността на специализирано звено в Столична община за действия при внезапен сърдечен арест, съгласно съвременните Европейски стандарти“ се осъществява в периода 30.06.2020 – 31.10. 2020 г. В рамките на проекта са обучени 48 служители на Столичен инспекторат по Основно поддържане на живота с автоматичен външен дефибрилатор към една от най-авторитетните организации в света – Европейския съвет по ресусцитация, за да придобият тригодишен международно признат сертификат. В Европа едни от водещите институции в разработването и прилагането на публични програми за поставяне на автоматични външни дефибрилатори на обществени места са общините и общинските структури. Обучението на служители на Столичен инспекторат е пилотно за България и е първа крачка към развитието на общинска програма за автоматична външна дефибрилация за гр. София и за цялата страната.