Одобрен проект по Програма Европа 2020

С радост съобщаваме за най-новият ни успех!

Нашият проект „Повишаване информираността на специализирано звено в Столична община за действия при внезапен сърдечен арест, съгласно съвременните Европейски стандарти“ изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община, Програма “Европа” 2020 от Фондация „Първите три минути“ в партньорство с Столичен Инспекторат е одобрен за финансиране.Той ще се осъществи в периода 30.06. – 31.10. 2020 г. В рамките на проекта е предвидено 48 служители на Столичен инспекторат да преминат курс по Основно поддържане на живота с автоматичен външен дефибрилатор към една от най-авторитетните организации в света – Европейския съвет по ресусцитация, за да придобият тригодишен международно признат сертификат. В Европа едни от водещите институции в разработването и прилагането на публични програми за поставяне на автоматични външни дефибрилатори на обществени места са общините и общинските структури. Обучението на служители на Столичен инспекторат е пилотно за България и е първа крачка към развитието на общинска програма за автоматична външна дефибрилация за гр. София и за цялата страната.