Фондация „Първите три минути“ си е поставила за цел да осигури автоматичен външен дефибрилатор на Националния дворец на децата в гр. София.

В партньорство със:

Период за изпълнение: м. януари 2020 – текущ


Ежедневно стотици деца се развиват, обучават и спортуват там. При различни инициативи се събират хиляди деца, заедно със своите семейства.
Внезапното спиране на сърцето е най-значимата причина за преждевременна смърт в Европа и САЩ. Повече от 1 000 000 души годишно загиват в следствие на сърдечен арест, като над 60 % от тези инциденти се случват пред свидетели, които биха могли да помогнат, ако разполагат с необходимите за това средства.

Незабавно оказаната първа помощ и дефибрилация в първите 3 минути след инцидента повишава шансовете за спасяване повече от 20 пъти – при наличие на автоматичен дефибрилатор шансовете за спасяване са над 50-70 %.
Автоматичния дефибрилатор е изключително прецизен уред, който прави безпогрешна оценка на състоянието и автоматично настройва необходимата енергия на импулса в зависимост от множество фактори.
АВД масово се използват в развитите държави от десетки години. Виждаме ги на летищата, метро станции, хотели. Наличието на АВД във всяко обществено място за деца е стандарт за осигуряване на безопасност!

За закупуване на автоматичен външен дефибрилатор с възможност за работа на български език е необходимо набирането на сумата от 4746 лв. [wpedon id=690]