Обучение на учители за инструктори

ПРОЕКТ ЗА Провеждане на методическо обучение на учители, преподаващи първа помощ на ученици в Час на класа за инструктори по първа помощ.

При много инциденти от решаващо значение за оцеляването и успешното възстановяване на пострадалите са мерките, които се взимат в първите няколко минути, непосредствено след инцидента. Обикновено тези мерки се предприемат от свидетелите на инцидента до идването на екип на спешна помощ. Съвременната първа помощ се базира на прости и ефективни мерки, които всеки човек лесно може да усвои. В същото време, медицинските екипи в организациите издаващи съвременните насоки за оказване на първа помощ (European Resuscitation Council, American Hearth Association, ILCOR, ICRC ), обработват огромно количество данни, провеждат непрекъснати медицински изследвания и променят насоките за оказване на първа помощ в три основни направления – да бъдат по-ефективни, да бъдат по безопасни и да бъдат по-лесни за усвояване от  неспециалисти. Като всяка наука и първата помощ търпи непрекъснато развитие. Това налага инструкторите по първа помощ да имат съвременни познания, а също така огромно значение имат и педагогическите методи, разработени конкретно за усвояване на техники на оказване на първа помощ.

Обучението на учениците по първа помощ в основното и гимназиалното образуване е залегнало в целия свят, включително и в България. Към момента системни обучения, включени в учебната програма на учениците, са залегнали в програмата на час на класа и обикновено се провеждат от класните ръководители. Често обаче, тези учители нямат или имат ограничени или остарели познания по първа помощ, а в много случаи нямат и съвременна подготовка към педагогическите методи, които трябва да използват като инструктори по първа помощ.     

Обучението е разделено в два модула – основен курс по първа помощ с продължителност 8 учебни часа и инструкторски модул с продължителност 8 учебни часа.

Обхват: 1-ви етап: Пилотно обучение на 48 учители – 4 групи по 12 участника. Създаване и издаване на печатно методическо ръководство.

Екип: Зад този проект на Фондация „Първите три минути“ застават инструкторите от Училище по първа помощ и FirstAidbg.com. Инструкторите са с много голям опит и международни сертификати от най-авторитетни източници, вкл. European Resuscitation Council.

Дейности: Провеждане на обучение, създаване и издаване на методическо ръководство за учители, създаване и издаване на ръководство за учениците, други учебни материали. Създаване на онлайн ресурс за първа помощ в час на класа. Създаване на учебни филми за час на класа.