Конференция за дефибрилатори на публични места в Столична община

Конференция за дефибрилатори на публични места в Столична община

На 12.04.2022 г. от 11 до 14 часа в зала 5 на Столичен общински съвет  ще се проведе конференция по проект „Разработване на Пътна карта за внедряване на програма за ранна дефибрилация на територията на Столична община“, реализиран с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2021 и изпълняван от Фондация „Първите три минути“.

Поканени да се включат в събитието са представители на Столична общинска администрация, Столичен общински съвет, Програма Европа на СО, Дирекция Аварийна помощ и превенция, Столичен инспекторат, ЦСМП – София, БЧК – София, Столична дирекция ПБЗН, СДВР, Районен център 112, Медицински университет – София, авторитетни медицински специалисти и журналисти. Водещ на конференцията ще бъде проф. д-р Иво Петров, зам. председател на Столичен общински съвет и национален консултант по кардиология и инвазивна кардиология.

Основна цел на срещата е обсъждането на предварителна рамка на Пътна карта чрез обобщение на опита в изпълнението на програми за автоматична дефибрилация (ПАД) в Европа и света и представяне на пилотни проекти, стартирали и вече реализирани в България.

Конференция за дефибрилатори на публични места в Столична община

Ще бъдат представени осъществените пилотни проекти за поставяне на първия АВД с обществен достъп във Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, обучение на служители и поставяне на АВД в сградата на Столичен инспекторат, поставяне на АВД на четири ключови метростанции, ПАД в гр. Пловдив, ПАД в корпоративния сектор и др. Ще бъдат дискутирани и планирани ролите и мястото на отделните институции, организации, специалисти и граждани в успешното реализиране на ПАД в гр. София през следващите години.

Вижте повече за проекта: тук