Начало на проекта по Програма Европа

Фондация „Първите три минути“ в партньорство с Метрополитен ЕАД започва изпълнението на проект „Реализиране на информационна, популяризационна и обучителна кампания за Програмата за автоматична дефибрилация в Софийското метро, като част от Европейската седмица за рестартиране на сърцето“ с финансовата подкрепа на Програма Европа 2023.

Щастливи сме, че ще имаме възможността отново да работим по Програма Европа и да допринесем за успешното развитие на ПАД в Софийското метро, а с това и за утвърждаването на София, като модерен, безопасен и отговорен към своите граждани град.

Повече за проекта тук