Осинови дефибрилатор

Кампании за набиране на средства за подпомагане на програми за автоматична дефибрилация на обществени места

Период на изпълнение: септември 2022 – текущ

Чрез този проект фондация “Първите три минути” привлича и подпомага компании от корпоративния сектор и активни граждани, които желаят да реализират кампании за развитие на програми за автоматична дефибрилация (ПАД) на обществени места като “осиновят” автоматичен външен дефибрилатор.

Фондацията оказва съдействие за избора на място и комуникацията с потенциалните бенефициенти, организирането и провеждането на кампанията за набиране на средства и обучението на персонала по европейски стандарти.

Осиновителят се ангажира да организира кампания или по друг начин да осигури средства за закупуване на автоматичен дефибрилатор и обучение на група хора за оказване на първа помощ при сърдечен арест и поема текуща грижа за функционалността на ПАД.

Успешно приключила кампания

Hewlett Packard Enterprise осиновява АВД в Софийската зоологическа градина

—–>

Служителите на HPE България припознаха каузата за осиновяване на дефибрилатор на обществено място и по предложение на фондация „Първите три минути“ избраха това да бъде Софийската зоологическа градина. Компанията ще удвои средствата, събрани от служителите и с тях ще бъде закупен АВД, шкаф с аларма, указателни знаци и информационна табела и ще бъде проведено обучение на персонала.

Местоположението е ключово, тъй като ежедневно зоологическата градина е посещавана от голям брой хора, но и емблематично, заради идеята за осиновяване, която е позната именно като практика за грижа към животни в зоопарка.

Приветстваме усилията на екипа на HPE и ангажираността на ръководството на Софийската зоологическа градина и очакваме скоро да се похвалим с успешния финал на тази инициатива.


Ако и вие желаете да осъществите такава кампания и да реализирате програма за автоматична дефибрилация на обществено място, свържете се с нас и ние ще ви съдействаме!