Приближаваме се до целта

Приближаваме се до целта

Една от емблематичните инициативи на фондация „Първите три минути“ е проектът „Сливи за смет – Стар акумулатор за нов дефибрилатор“, чрез който беше реализиран и първият обществен АВД в България.
Настоящата кампания по проекта е за събиране на стари автомобилни акумулатори, които да бъдат предадени за рециклиране и с набраните средства да бъде закупен и дарен 1 бр. АВД Powerheart G5 на столичен университет.
Основни партньори по проекта са Столичен инспекторат, Екологика България ЕООД, Zoll Medical Corp., aed-bg.com и Училище по първа помощ на FirstAidbg.com.

Към кампанията се присъедини и Софийска вода АД, част от Веолия, които на 14.10.2021 г. предоставиха 60 бр. стари акумулатори на стойност 733.00 лв. До момента са предоставени още 54 бр. акумулатори на стойност 662.00 лв., дарени на фондацията от частни лица.

Така по тази кампания се очаква да се съберат още 186 бр. стари автомобилни акумулатори, за да бъде закупен и предоставен следващият АВД за обществена полза.
Екипът на фондация „Първите три минути“ изразява своята искрена благодарност на всички партньори и частни лица, които подкрепят каузата за спасяване на повече човешки животи. Ако желаете да се включите в проекта или да научите повече, вижте тук.