Първа помощ за учители и ученици!

Преподаването на първа помощ в училище е предизвикателство. То изисква от преподавателя да бъде подготвен по най-актуалните насоки за първа помощ, но и да разполага със съвременни средства и методи, за да предизвика и задържи интереса на ученици и да развие тяхното чувство за отговорност и емпатия.

В рамките на проекта „Предай нататък – първа помощ за учители и ученици“, реализиран от фондация „Първите три минути“ с подкрепата на Обществения борд на TELUS International Bulgaria, с активното участие на преподаватели от 15 столични средни училища, бяха създадени поредица от учебни ресурси. Тези учебни ресурси са изготвени по всички съвременни европейски и световни стандарти за обучение по първа помощ и се предоставят за свободно използване от всички учители и ученици.

Всички учебни ресурси са налични на сайта ни в секция РЕСУРСИ.