Проект „Промяната започва от нашата врата – бъдещите лекари за европейския облик на София“

Проект „Промяната започва от нашата врата – бъдещите лекари за европейския облик на София“

Програма “София – град на младите и активните“ на Столична община

Период на изпълнение: м. януари – м. юни 2022 г.

Основни цели на проекта :

  • Изграждането на мрежа от обучени студенти по медицина, които могат да реагират при инцидент с ВСА в района на Медицински факултет на Медицинския университет в гр. София.
  • Изграждане на информационна инфраструктура и популяризация на местоположението, функцията и значението на АВД с обществен достъп в Медицинския ф-т.
  • Поставяне на АВД в Медицинския ф-т на МУ в гр. София, който ще се реализира в рамките на проект „Стар акумуалтор за нов дефибрилатор“ на фондацията.

В цивилизования свят една от водещите причини за смърт е внезапния сърдечен арест (ВСА). Над 350 000 души в Европа годишно загиват от ВСА, много от тях млади, в добро здравословно и физическо състояние. Според проучванията, единственият шанс за оцеляване на пострадал с ВСА до пристигане на линейката, е случаен свидетел на инцидента да направи качествен сърдечен масаж и изкуствено дишане (КПР) и да извърши ранна дефибрилация с автоматичен външен дефибрилатор (АВД).

В цивилизования свят от над десетилетие се реализират програми за ранна дефибрилация, чиято цел е на публични места да се поставят АВД и да се обучава населението за действие при ВСА, така че да се увеличи вероятността за преживяване до пристигането на линейка.

Ключови фактори за успешното реализиране на такава програма е наличието на АВД, наличието на обучени хора и лесното и бързо намиране на АВД в критичната ситуация (добро обозначаване и популяризация на местоположението).

Реализирането на програма за ранна дефибрилация именно сред бъдещите лекари, възпитанието им в готовност да помогнат и извън болницата и това, те да са носители на добрия пример, е ключово послание към обществото и добавя още стойност към тяхното призвание да спасяват човешки живот.

Презентация от онлайн обучение