Проект “Моето училище е номер 1”

(Създаване на интегрирана публична програма за автоматична дефибрилация в НФСГ)

С финансовата подкрепа на фондация “Обществен борд на TELUS International в България” 

Период на изпълнение: м. януари – м. юли 2024 г

Основни цели на проекта:

  • Създаване на интегрирана публична програма за автоматична дефибрилация в Националната Финансово-стопанска гимназия (НФСГ) в гр. София;
  • Осигуряване на пълен комплект автоматичен дефибрилатор, информационно табло за първа помощ с АВД стъпка по стъпка, указателни табели и знаци;
  • Изготвяне на методика и обучителна програма за въвеждане на продължаващо вътрешно обучение по първа помощ при сърдечен арест с АВД за учениците и преподаватели;
  • Подбор и организиране на обучения за 20 души преподаватели и 20 души ученици от 9ти и 10ти клас по КПР и АВД и инструкторски умения.

През 2023 г. Британският департамент по образование, подкрепен от Британския съвет за ресусцитация завърши проекта за внедряване на програма за автоматична дефибрилация във всички държавни училища във Великобритания. И това не е прецедент – инициативата „Kids save lives“, която обхваща обучението за КПР в училище в целия свят, е одобрена от Световната здравна организация и Европейския съвет по ресусцитация!

НФСГ е емблематична софийска гимназия с над 100 годишна история, в която се подготвят бъдещи специалисти в сферата на икономика, мениджмънт и търговия. Гимназията има традиции в работата по програми за обучение на ученици от техни връстници и си партнира с няколко от водещите търговски компании в страната. Младите хора могат да бъдат разпространители на ефекта и в корпоративния сектор, който е най-бързо развиващият се по отношение на въвеждане на ПАД и има силно въздействие върху всички останали сфери на живота. В училището се провежда и активна спортна дейност на няколко спортни съоръжения -физкултурен салон, игрище, фитнес на открито и закрито за спортни отбори по волейбол, баскетбол, лека атлетика, бадминтон, футбол, което прави необходимостта от осигуряване на незабавна реакция при внезапен сърдечен арест от първостепенно значение за безопасността!