Проект „Споделена библиотека за животоспасяващи умения“

В партньорство с фондация „Обществен борд на TELUS International в България”

Период на изпълнение: м. януари – м. октомври 2022 г.

Основни цели на проекта:

  • Подготовка на 48 преподаватели от 10 столични средни училища за практическо преподаване на сърдечен масаж и изкуствено дишане и автоматична външна дефибрилация на учениците от гимназиален етап.
  • Изграждане на библиотека с необходимата съвременна учебна екипировка за обучение по КПР и АВД, която да се съхранява от фондация „Първите три минути“ и да се предоставя за ползване споделено от училищата, участници в проекта в следващите няколко години.
  • Методическа помощ от експерти на фондацията за преподавателите при преподаване на КПР и АВД в училище.
  • Отбелязване на 16 октомври – Световен ден на рестартирането на сърцето в училищата, участници в проекта, чрез серия обучения по КПР и АВД за учениците и популяризация сред останалия предагогически персонал, ученици, родители и техните семейства за значението на уменията по първа помощ за спасяване на живот.

Внезапният сърдечен арест (ВСА) е една от най-честите причини за смърт и води до над 1 000 000 загубени човешки живота годишно в света, включително на деца. Незабавното започване на КПР и ранната АВД увеличава шансът за оцеляване на пострадалия до 50-70%!

Чрез настоящия проект ще обучим преподаватели от 10 столични средни училища като комбинираме съвременно обучение във виртуална класна стая с инструктори на живо и практическо обучение с учебни манекени и тренажори. Ще създадем библиотека за споделено ползване на съвременна учебна екипировка, която да бъде достъпна за училищата – участници в проекта и използвана при обучение по КПР и АВД на учениците. Ще подпомогнем преподавателите за стартиране на систематично обучение по КПР и АВД на учениците в училище.

За отбелязване на 16.10.2022 г. – Световен ден на рестартиране на сърцето, ще организираме демонстрации и обучения на публични места с участието на учениците и преподавателите. Кампанията ще е част от инициативата на Европейския съвет по ресусцитация – Децата спасяват животи!

Презентация от онлайн обучение