Първата болница в България със сертификати на Европейския съвет по ресусцитация

МБАЛ „Иван Скендеров“ в гр. Гоце Делчев е първата болница в България, чийто персонал успешно преминава обучение по Basic Life Support (BLS) на Европейския съвет по ресусцитация с международно признат и авторитетен сертификат. Над 130 служители на болницата – лекари, медицински сестри, лаборанти и др. вече преминаха курса, а до края на м. юни обучението ще обхване и останалите. Голяма част от лекарите са ентусиазирани да преминат и обучение Advanced Life Support (ALS).

Европейският съвет по ресусцитация (European Resuscitation Council) е една от най-мащабните и авторитетни организации в света, която има мрежа от национални дружества в 32 държави и периодично издава насоки за ресусцитация при сърдечен арест, както за медицински специалисти, така и за хора без медицинско образование. Курсът по Basic Life Support е международно признат и е задължително базово обучение за медицински и немедицински персонал, както и задължително условие за преминаването на курсовете за напреднали.

Често изискване в болниците в Европа и по света е, всеки служител, независимо лекар или администратор, да притежава валиден сертификат за BLS. Допълнително условие за медиците е и преминаването на Advanced Life Support курс, който дава практически умения за извършване на ресусцитация в екип.

В момента в България, единствено фондация „Първите три минути“ разполага със сертифицирани инструктори и е оторизирана официално да провежда обученията по BLS и ALS на ERC.