Първа помощ с дефибрилатор – обучение за общински служители

Първа помощ с дефибрилатор – обучение за общински служители

На 5 май се проведе първото от поредица обучения по първа помощ при сърдечен арест за служители на общинската администрация в София. Обученията се провеждат по проект „Разработване на Пътна карта за внедряване на програма за ранна дефибрилация на територията на Столична община“, изпълняван от Фондация „Първите три минути“ с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2021.

Участниците бяха изправени пред предизвикателството, в рамките на няколко часа да упражняват върху манекени и с тренажори умения за сърдечен масаж и изкуствено дишане и автоматична външна дефибрилация. Курсът беше проведен от високо квалифицирани инструктори – сътрудници на фондацията, а обучаваните демонстрираха висока мотивация, дисциплина и концентрация и отлично настроение.

Обученията продължават до края на месеца, като увеличаването на броя на обучените служители е в съгласие със стъпките за осъществяване на програма за автоматична дефибрилация в Столична община, маркирани в Пътната карта и съгласувани на конференцията по-рано миналия месец.

Вижте повече за проекта: тук