Решителни стъпки за развитие на програми за автоматична дефибрилация в София

Решителни стъпки за развитие на програми за автоматична дефибрилация в София

На 12.4.2022 г. в Столична община се проведе конференция на тема „Разработване на Пътна карта за внедряване на програма за ранна дефибрилация на територията на Столична община“, Събитието се реализира по едноименен проект, изпълняван от Фондация „Първите три минути“ с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2021.

На събитието присъстваха представители на структурите на Столична общинска администрация, Столичен общински съвет, Програма Европа, столични институции и организации и медицински и други специалисти. Водещ на конференцията беше проф. д-р Иво Петров, който представи доклад за международния опит в реализирането на успешни програми за автоматична дефибрилация в Европа и света. Бяха представени актуални данни от  медицинската статистика за сърдечния арест и незабавната КПР и ранната дефибрилация от свидетел на инцидента. Маркирани бяха ролите на отделните институции, корпоративния и неправителствения сектор и жителите на София и бяха очертани рамките на Пътна карта за внедряване на такава програма на територията на Столична община. Беше демонстрирана ефективността на модела за обучение по КПР и АВД на Европейския съвет по ресусцитация, приложим както за медицински, така и за немедицински лица.

Журналистите, присъствали и отразили събитието, проявиха силна заинтересованост и застанаха зад идеята да съдействат за повишаване на информираността за сърдечния арест и значението на първата помощ от свидетел за спасяването на човешки живот. Отчетен беше смисъла на разяснителни кампании, както за повишаване на здравната култура, така и за възпитаването на отговорност и съпричастност у жителите и гостите на града.

Всички столични институции, организации, фирми и гражданите на столицата бяха насърчени да вземат участие в начинанието, като преминат обучение и осигурят такова на своите служители и сътрудници и извършват активна популяризация във всички свои информационни канали.

Вижте повече за проекта: тук