Старт на проект “МОЕТО УЧИЛИЩЕ Е НОМЕР 1”

На 10.1. стартирахме проект “МОЕТО УЧИЛИЩЕ Е НОМЕР 1” за създаване на интегрирана публична програма за автоматична дефибрилация в НФСГ в гр. София с финансовата подкрепа на фондация “Обществен борд на TELUS International в България”.

Имаме амбициозната цел да създадем интегрирана публична програма за автоматична дефибрилация в Националната Финансово-стопанска гимназия в гр. София и така да осигурим безопасна и сигурна среда за преподаватели, ученици, родители, работещи и гости на училището. Поставянето на автоматичен дефибрилатор, маркирането и популяризирането на местоположението му и изграждането на система за обучение и самообучение на преподаватели и ученици са задължителни условия за ефективност на програмата. Така НФСГ ще се превърне в първото училище в София и страната и пример за въвеждане на качествена интегрирана ПАД. Повече за проекта може да видите ТУК.