Финал на проект по Програма Европа 2023

Приключихме един от най-значимите ни проекти за развитие на програмата за автоматична дефибрилация в Софийското метро. Работихме в успешно партньорство с Метрополитен ЕАД, със служители професионалисти и сърцати и заедно постигнахме много.

Осъществихме работна среща с представители на метростанциите и специалното участие на проф. Иво Петров и ги запознахме със смисъла и приоритетите на програмата. Заедно набелязахме и планирахме следващи стъпки за развитието й. Въвлякохме и гражданите и гостите на столицата, които ежедневно използват подземната железница. Поставихме указателни табели и информационни табла на станциите, които разполагат с АВД, за бъдат те лесно видими и достигнати при инцидент. На всички мултимедийните екрани се излъчваше мотивационен видеоклип, а в социалните мрежи и медиите се публикуваха статии, за да бъдат информирани гражданите и в случай на инцидент, да заемат своето място в спасителната верига от действия. В рамките на седмицата около 16ти октомври – Световния ден на рестартирането на сърцето, проведохме практически обучения на 20 метростанции, раздадохме 4000 информационни флаера и запознахме с ПАД гражданите, пътуващи с метрото.

Повече за проекта тук

Щастливи и благодарни сме, че те не остават безучастни, а са отговорни и мотивирани, заедно да доизградим и стопанисваме столичната подземна железница като модерно и сигурно съоръжение, с европейски облик.