16ти октомври в 10 столични гимназии

16ти октомври в 10 столични гимназии

Проект „Споделена библиотека за животоспасяващи умения“ на фондация „Първите три минути“ в партньорство с фондация „Обществен борд на TELUS International в България” продължава с инициативи за отбелязване на 16ти октомври – Световен ден на рестартиране на сърцето.

През миналата учебна година във всяка една от 10те столични гимназии, включени в проекта, обучихме преподаватели, които да преподават КПР и АВД на ученици и осигурихме учебна екипировка, с която това да се случва по най-съвременните стандарти.

В проекта участват ентусиазираните преподаватели и ученици от 30 СУ, 125 СУ, 131 СУ, 119 СУ, 127 СУ, 35 СЕУ, СМГ, НФСГ, ПГСС и НПМГ в гр. София.

През този октомври обучените преподаватели ще проведат първите обучения на своите ученици с помощта на експертите на фондацията и с осигурената екипировка. Тези обучения ще преминат под мотото „Всички хора по света могат да спасяват живот!“ и във връзка с ежегодното отбелязване на 16ти октомври – Световния ден на рестартиране на сърцето.

Сърдечният арест е една от най-честите причини за преждевременна смърт в цивилизования свят, дори и в училище и повишаването на информираността на учители и ученици и обучението за оказване на първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор е решаващо за значимо повишаване на преживяемостта.