Първа помощ при сърдечен арест за ученици в училище

Първа помощ при сърдечен арест за ученици в училище

Приключи следващия етап на проект „Споделена библиотека за животоспасяващи умения“, изпълняван от фондация “Първите три минути” в партньорство с фондация „Обществен борд на TELUS International в България”. Общо 44 преподаватели от столични училища преминаха практическо обучение по първа помощ при сърдечен арест и се запознаха с учебната екипировка, която ще могат да използват за обучение на ученици в училище. В шестте курса се включиха преподаватели от:

 • 30 СУ “Братя Миладинови”
 • 35 СЕУ “Добри Войников”
 • 119 СУ “Академик М. Арнаудов”
 • 125 СУ “Боян Пенев”
 • 127 СУ “Иван Николаевич Денкоглу”
 • 131 СУ “К.А.Тимирязев”
 • Националната финансово-стопанска гимназия
 • Национална природо-математическа гимназия
 • Професионална гимназия по селско стопанство „Бузема“
 • Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии
 • Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“

които упражниха своите умения и изразиха увереност и готовност да ги предават по съвременен, атрактивен и ефективен начин на своите ученици. Това ще се случи още в началото на новата учебна година, когато преподавателите, с помощта на специалистите на фондацията, ще организират обучения в училищата във връзка с отбелязване на 16 октомври – Световния ден на рестартирането на сърцето.