Пътна карта за АВД в гр. София 

Пътна карта за АВД в гр. София 


Стартираме проект „Разработване на Пътна карта за внедряване на програма за ранна дефибрилация на територията на Столична община“.

Заедно със специалисти и общинската администрация и ръководство ще планираме внедряването и развитието на общински програми за ранна дефибрилация на територията на гр. София. Ще очертаем стъпките за действие до 2050 г., като проучим и адаптираме опита на подобни градове в Европа и по света и ще ги заложим в дългосрочната стратегия за развитие на града. За да направим столицата ни по-съвременен, цивилизован и безопасен град!

Виж повече за проекта тук