Споделена библиотека за животоспасяващи умения

Споделена библиотека за животоспасяващи умения

Още един проект на фондация „Първите три минути“ в партньорство с фондация „Обществен борд на TELUS International в България” вече е факт. От януари до октомври 2022 г. ще реализираме серия обучения на преподаватели от столични средни училища по инструкторски умения за преподаване на КПР и АВД и ще създадем споделена библиотека със съвременна учебна екипировка за обучение в училище.

Известно е, че сърдечният арест е една от най-значимите причини за смърт в света. Близо 1 милион души годишно са засегнати. Сред тях и много деца. Единственият шанс за оцеляване на пострадалия е незабавното започване на КПР от свидетел на инцидента и ранна дефибрилация с АВД. Обучението по КПР и АВД в училище е залегнало в учебните програми на много страни по света, защото промяната в нагласата на обществото започва от децата.

За отбелязване на 16 октомври – Световния ден на рестартиране на сърцето, експерти на фондацията ще подпомогнат стартирането на обучението на ученици в гимназиите-участници в проекта. Ще разпространим флаери и плакати на инициативата в училищата и сред семействата на ученици и преподаватели, за да повишим информираността на обществото за сърдечния арест и значението на уменията за КПР и АВД за спасяването на живот