Тест Автоматичен външен дефибрилатор (АВД)

Този тест е любезно предоставен от Училище по първа помощ на FirstAidbg.com.

Не е необходима регистрация с имейл адрес или предоставянето на други лични данни.

Целта му е да изпитате теоритичните си знанията за Автоматичния външен дефибрилатор (АВД) и неговата употреба. В края на теста, ще откриете бутон, на който може да кликнете, за да проверите успеваемостта си, както и пояснения към всеки един въпрос, независимо дали сте дали правилен или грешен отговор.

По този начин, освен да проверите теоритичните си знанията по темата, тестът цели да има и образователен характер.