Учебни ресурси за преподаване на първа помощ в училище

Знанията и уменията за оказване на първа помощ са фундаментални и необходими през целия ни живот. В неочакван момент, от тях може да зависи здравето и животът на човек, скъп за нас или за някой друг. Затова, още от най-ранна възраст, после в училище и университета, а след това на работното място и наред с другите си занимания, човек трябва да преминава периодично обучение.

Основните принципи на съвременната първа помощ са:

  • да бъде медицински обоснована и да се базира на най-добрите налични научни доказателства.
  • обучението по първа помощ да бъде универсално: всеки да може да се научи да оказва първа помощ.
  • оказването на първа помощ да се насърчава: всеки да действа при инцидент.
  • обхватът на първата помощ може да варира и да бъде повлиян от средата, ресурсите, обучението и нормативната уредба.

Преподаването на първа помощ в училище е предизвикателство. То изисква от преподавателя да бъде подготвен по най-актуалните насоки за първа помощ, но и да разполага със съвременни средства и методи, за да предизвика и задържи интереса на ученици и да развие тяхното чувство за отговорност и емпатия.

В рамките на проекта „Предай нататък – първа помощ за учители и ученици“, реализиран от фондация „Първите три минути“ с подкрепата на Обществения борд на TELUS International Bulgaria, с активното участие на преподаватели от 15 столични средни училища, бяха създадени поредица от учебни ресурси. Тези учебни ресурси са изготвени по всички съвременни европейски и световни стандарти за обучение по първа помощ и се предоставят за свободно използване от всички учители и ученици.

Аптечка за първа помощ

Връзки за учебни видео материали по първа помощ

Кръстословица по първа помощ

Настолна игра за първа помощ

Онлайн курс по първа помощ за преподаватели

Практически симулации по първа помощ

Превенция на злополуки

Тест по първа помощ

Флаш карти по първа помощ

Видове рани и първа помощ

Първа помощ при инсулт и инфаркт

Първа помощ при ухапвания

Анкета за проучване на нивото и нуждите

Първа помощ при увреждане на кости и стави

Видове рани и първа помощ за 4 клас

Видове рани и първа помощ за 5-7клас