Наградата

Фондация Първите три минути учредява награда за принос към каузата

“Дори един спасен живот си струва!”.

Наградата, под формата на грамота, се връчва на личности и организации, вдъхновени от мисията на Фондацията ни и допринесли с търпение и упорита работа за осъществяване на нашите дейности.


С огромна благодарност и признание, наградата се присъжда на:

Проф. д-р Иво Петров, дмн

Даниела Ангелова

Д-р Калин Калинов