Успешно приключи проект „Предай нататък – първа помощ за учители и ученици”

Проект, реализиран от Фондация „Първите три минути“ с подкрепата на на Обществения борд на TELUS International Bulgaria.
В рамките на проекта бяха проведени онлайн обучения за преподаватели от 15 столични средни училища по първа помощ, основана на съвременни научни доказателства.
На следващ етап се формираха работни групи, които създадоха учебни ресурси в помощ на преподавателите, преподаващи първа помощ в училище. Тези ресурси вече са качени на интернет страницата на Фондация „Първите три минути“, където са свободно достъпни за всички учители и ученици от цялата страна в помощ на едно по-съвременно и атрактивно обучение по първа помощ в училище.

РЕСУРСИ

В училищата участници в проекта бяха предоставени и информационни табла и брошури за допълнително популяризиране и поддържане на интереса на колегите и учениците към първата помощ.
Като финален етап от реализирането на проекта беше проведено практическо обучение по първа помощ на 45 преподаватели, за затвърждаване на уменията, чрез упражняване на основни техники за първа помощ върху специализирани манекени и учебни тренажори, както и за запознаване отблизо със съвременната екипировка, която се използва за обучение по първа помощ.
Радваме се на изключително положителните обратни връзки, които получихме от участниците и бенефициентите на проекта и им пожелаваме успех в развитието на съвременната програма за обучение по първа помощ в училище!