World restart a Heart day 2020 – #worldreatrtaheart

WRAH ❤️ 2020

16 октомври – Световен ден на рестартирането на сърцето

Световният ден на рестартирането на сърцето се отбелязва всяка година на 16 октомври с основна цел повишаване на информираността на обществото за сърдечния арест и популяризиране на уменията за сърдечен масаж и изкуствено дишане и автоматична външна дефибрилация.

Можeте да свалите информационни материали за кампанията тук!

ДЕЙНОСТИ, включени в кампанията тази година:

 • Разпространение на официалния флаер и плакат на кампанията
 • Информационна кампания във фейсбук и интернет страницата на Фондация “Първите три минути”
 • Официално връчване на сертификатите на успешно преминалите курса по Основно поддържане на живота и автоматична външна дефибрилация по проект към Програма Европа 2020, Столична община
 • Подпомагане на организации, институции и компания, които желаят да се включат в инициативите за отбелязване на 16ти октомври
 • Медийни изяви за популяризиране и отразяване на кампанията
 • текущо се допълва…

ПАРТНЬОРИ, които се включват в кампанията тази година:

 • Националната асоциация на работещите в СМП
 • Български Червен кръст
 • Университетски аварийно-спасителен отряд
 • Асоциацията на студентите медици в България
 • Уча.се
 • Пачалов ЕООД
 • Сдружение “СВЯТ БЕЗ ГРАНИЦИ”
 • Safe Compassion – Психологична практика
 • Association of Bulgarian Investor Relation Directors
 • Инвестор Рилейшънс Сървисис
 • Herti JSC
 • текущо се допълва…

Ако и вие желаете да покрепите повишаването на информираността на обществото за сърдечния арест, свържете се с нас и ще ви изпратим необходимите материали за разпространение!