Обществото и първа помощ – национално проучване

Срок на проекта: януари- декември 2019г.

Нуждата от уменията за оказване на първа помощ е все по-належаща в съвремения свят. Инциденти се случват често и вероятността да станем очевидци на такъв се повишава значително.

Тъй като в България няма съвременна статистика за това, какво е отношението на обществото към темата за оказване на първа помощ, както и каква е степента и мащаба на обучените по първа помощ хора, Фондация “Първите три минути”, Училище по първа помощ и FirstAidbg.com, чрез съвместни усилия, изготвиха това проучване, за да научим повече по темата.

РЕЗУЛТАТИ:

Над 80% от хората биха оказали първа помощ на непознат – Първите три минути

Пълни резултати от проучването “Обществото и първа помощ – национално проучване” на български език

Final Results of the National Online Survey “SOCIETY AND FIRST AID” in English

КЪМ ПРОУЧВАНЕТО

Моля да имате предвид, че проучването вече не е активно.