Тест: Първа помощ (основно ниво)

Този тест е любезно предоставен от Училище по първа помощ на FirstAidbg.com. Целта му е да изпитате теоритичните си знанията за мерките за оказване на първа помощ и тяхното приложение. В края на теста, ще откриете бутон, на който може да кликнете, за да проверите успеваемостта си, както и пояснения, ако сте дали грешен отговор на някой от въпросите.

Освен този тест, в библиотеката със свободни ресурси на страницата на Фондация “Първите три минути” можете да откриете още два подобни – за средно и напреднало ниво.