„Животът има нужда от неочаквани герои“

През 2021 г. Райфайзенбанк (КВС банк) подкрепи проекта „Животът има нужда от неочаквани герои“ на фондация „Първите три минути“. Със събраните в кампанията „Избери, за да помогнеш“ средства и собствени средства на фондацията, беше закупен автоматичен дефибрилатор за обществено място.

За домакин на животоспасяващия апарат беше избрана сградата на Ректората на СУ „Св. Кл. Охридски“, а лично проф. Иво Петров официално връчи дефибрилатора на Ректора на университета, проф. Анастас Гержиков.

Фондация „Първите три минути“ има дългогодишно ползотворно сътрудничество със Софийския Университет и именно във Физическия факултет още през 2018 г. беше поставен първия обществен автоматичен дефибрилатор, а година по-късно беше осигурен такъв и за Българската полярна база на Антарктида.

Инициативата минава под мотото „Всички хора по света могат да спасяват живот“ във връзка с отбелязване на 16 октомври, Световния ден на рестартирането на сърцето.