„Животът има нужда от неочаквани герои“

„Животът има нужда от неочаквани герои“

През 2021 г. Райфайзенбанк (КВС банк) подкрепи проекта „Животът има нужда от неочаквани герои“ на фондация „Първите три минути“. Със събраните в кампанията „Избери, за да помогнеш“ средства и собствени средства на фондацията, набрани по проект „Стар акумулатор за нов дефибрилатор“, беше закупен автоматичен дефибрилатор за обществено място.

За домакин на животоспасяващия апарат беше избрана сградата на Ректората на СУ „Св. Кл. Охридски“, а лично проф. Иво Петров официално връчи дефибрилатора на Ректора на университета, проф. Анастас Гержиков.

Фондация „Първите три минути“ има дългогодишно ползотворно сътрудничество със Софийския Университет и именно във Физическия факултет още през 2018 г. беше поставен първия обществен автоматичен дефибрилатор, а година по-късно беше осигурен такъв и за Българската полярна база на Антарктида.

Изказваме благодарност на КВСбанк за подкрепата чрез кампанията „Избери, за да помогнеш“, на фирма “Софийска вода” АД, част от Веолия, автосервиз „Експрес 2“ и всички частни дарители, предоставили акумулатори за кампанията „Стар акумулатор за нов дефибрилатор“ благодарение на които тази кампания беше успешно реализирана.

Инициативата минава под мотото „Всички хора по света могат да спасяват живот“ във връзка с отбелязване на 16 октомври, Световния ден на рестартирането на сърцето.