Фондация Първите три минути

Втори етап от проект “Предай нататък”

This image has an empty alt attribute; its file name is TELUS_Intl_CB_Bulg_EN_Hor_2020_Digital_RGB-1-1024x270.png

Проектът продължава в следващата фаза. В началото на м. март бяха формирани работни групи от желаещите преподаватели, преминали онлайн обученията по първа помощ. Те имат за цел да изготвят учебни ресурси за преподаване на първа помощ на ученици в училище. Интересът към включване в работните групи беше изключително засилен. В тях се включиха почти двойно по-голям брой участници, от предварително планираните.

С помощта на сътрудници на Фондацията, специалисти в областта на първата помощ с дългогодишен международен опит като инструктори, работните групи осъществяват срещи за:

  • анализиране на необходимите за преподавателите и учениците учебни ресурси;
  • разпределяне на задачи за изготвяне на конкретни материали в по-малки екипи.
  • Идентифицирани бяха нуждите от учебни ресурси, чрез които да се осъществява двупосочно взаимодействие с учениците, както и те да бъдат съобразени с техните потребностите.

Измежду най-интересните предложения, върху които екипите работят са разработването на игри, кръстословици, презентации, тестове, карти, симулации, анкети и информационни листовки.

This image has an empty alt attribute; its file name is 159401208_1105236866582640_8719432519634304654_n-1024x479.png

Повече за проекта може да научите тук: Проект “Предай Нататък”