Одобрен проект от TELUS International Bulgaria

С финансовата подкрепа на Обществения борд на TELUS International Bulgaria, в периода октомври 2020 – март 2021 г., ние от Фондация „Първите три минути“ ще реализираме проекта „Предай нататък – първа помощ за учители и ученици“.

Целта на проекта е 60 преподаватели от 15 столични средни училища да бъдат обучени за оказване на първа помощ по най-актуалните европейски и световни стандарти, така че да бъдат способни да се намесят в случай на инцидент, както и да могат да преподават по съвременен начин темите за първа помощ, залегнали в образователната програма.

Предвидена е и широка информационна кампания чрез поставянето на 150 обучителни табла и разпространението на 1500 брошури в училищата, включени в проекта.

Работни групи от преподаватели, преминали курсовете, ще се включат в разработването на ресурси за обучение по първа помощ на ученици в училище. Всички изработени учебни материали ще бъдат свободно достъпни на интернет страницата на фондацията, като по този начин ще предоставим възможност на преподаватели и ученици от цялата страна да се възползват от тях.

В случай на инцидент първите три минути са най-важни минути, както и човек да бъде способен да помогне на време.