Успешен финал по Програма Европа 2020

На 27.10.2020 г. успешно приключи нашият проект „Повишаване информираността на специализирано звено в Столична община за действия при внезапен сърдечен арест, съгласно съвременните Европейски стандарти“, който изпълнихме  в партньорство със Столичен Инспекторат по Програма Европа 2020 към Столична Община.

В рамките на проекта 48 служители на Столичен инспекторат преминаха сертифицирано обучение по основно поддържане на живота и автоматична външна дефибрилация към Европейския съвет по ресусцитация.

Така беше поставено началото на утвърдено и признато обучение и подготовка на общински структури и структури, действащи на първа линия за оказване на първа помощ при сърдечен арест. Беше осъществена популяризация сред общински структури, граждани на гр. София и медии чрез разпространение на информационни материали и мотивационен и информационен видео клип.

Успешен финал по Програма Европа 2020

На заключителната пресконференция и официална церемония по връчването на сертификатите на успешно завършилите обучението с присъствието на кмета на гр. София – г-жа Фандъкова и зам. председателя на СОС – проф. Петров беше анонсирано значението на внедряване на общински програми за ранна дефибрилация в столицата и останалата част на страната.

Успешен финал по Програма Европа 2020

Повече за проекта можете да научите тук!